Politisk ukorrekt information om Danmark

Officielle oplysninger om Danmark er politisk korrekte. Det vil sige de er kun sande, når vi ser dem gennem de politisk korrekte briller. Sandhed mener vi bl.a. er det modsatte af løgn. Derfor er vi politisk ukorrekte.

søndag, januar 31, 2010

Ikke Danske Unge Mænd, Der Oftest Begår Hjemmerøverier!


Informationerne bliver ringere og ringere, og kendsgerninger i samt forudsætningerne for det skrevne i mainstream-medierne kommer klart i anden række

http://jp.dk/indland/krimi/article1964605.ece
Angiveligt en analyse, som Morgenavisen Jyllands-Posten har foretaget af 30 røverier med 50 dømte i en periode på næsten 16 måneder frem til den 1. august 2009, viser det er danske statsborgere, der begår hjemmerøverierne, læser man om i de eftersnakkende medier. Morgenavisen Jyllands-Posten derimod skriver selv danske mænd i stedet to gange i de to første linier af artiklen fra 30. januar 2009. Men det er kun én enkelt ikke uvæsentlig detalje, som desværre florerer overalt i mainstream-medierne.
Hjemmerøveriernes antal steg i perioden 2006-2009 sådan: 16-23-56-mere end 100. Desværre findes der ikke nogen officiel tilgængelig opgørelse af hjemmerøverierne, idet disse indgår skjult i en anden af de kriminelle hovedgerningskategorier til trods for, at den officielle opgørelse har adskillige hovedgerningskategorier, der fremstår med et langt lavere antal forbrydelser end netop hjemmerøverierne. Sågar har tre andre kategorier i den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik haft antallet nul de sidste to år (??)
Bemærk, herudover har JP valgt at se på 30 røverier fra 1. august 2009 og næsten 16 måneder tilbage derfra i tid. Når vi sammenlægger antallene, der netop sætter ny rekord i 2009, får vi flere end 195 i alt siden begyndelsen af 2006. Nu kunne man så håbe på, at JP ville have anført nogle begrundelser for, at netop disse 30 røverier er udgangspunkt for dens undersøgelse. JP oplyser intet herom. Vi må så spørge om det er et tilfældigt udvalg af røverierne, som man fejlagtigt går ud fra er repræsentativt, eller er det måske snarere et bevidst udvalg af røverierne for at komme til det ønskede resultat?
Vi gætter: Vi skal måske gå ud fra, at de 30 er sager, hvori der er fældet endelig dom. Men skal vi så også gå ud fra, at de resterende (mere end 165) er sager, hvori der endnu ikke er faldet dom, eller skal vi snarere gå ud fra, at disse (flere end) 165 er ikke opklarede forbrydelser. 16 måneder tilbage i tid fra 1. august 2009 har som konsekvens, at undersøgelsen ikke kan omfatte hverken 2006, 2007 og tre måneder af 2008, såfremt vi bevæger os ad en sammenhængende tidslinie bagud. Dette er logik. Undskyld, næsten 16 måneder står der i JP. Næsten skal måske netop antyde noget om de 30 som et repræsentativt udsnit af helheden. Er dette tilfældet, er det helt galt.
Når man ikke forklarer, er det ofte fordi man ikke kan eller vil forklare. Det kan man få Politiets ord for.
Men:

Det er danske mænd, det står i Jyllands-Posten

Supplement der bl. a. viser lidt om oprindelsen af nogle af de dømte:
Indtil nu er både Afghanistan og Tyrkiet repræsenteret.
Prøv lige dette lille udsnit af hjemmerøverierne oplistet i Berlingske Tidende - det er selvfølgelig renset for oprindelse, men alligevel - måske kan nogen huske nogle af gerningsmændene til disse hjemmerøverier, hvis de bor i nærheden af gerningsstedet, eller de har læst derom i lokalbladene:
Rigspolitiets Nationale Efterforsknings Center, NEC, talte beroligende om høj opklaringsprocent i 2007:
15. januar 2005 skrev Jyllands-Posten:
“Socialarbejdere advarer om risiko for voldsom vækst i kriminalitet begået af unge med anden etnisk baggrund, når denne befolkningsgruppe i løbet af de næste fem år vokser med 20 pct.”
Vi vil simpelthen vide mere om omfanget af vold mod nogle af de mest udsatte grupper af danskere. Det drejer sig om vold mod ældre og mod skolelærere, sygeplejersker og socialarbejdere.
Det kan ikke være rigtigt vi blot skal henvises til en samlekategori, hvori tusindvis af voldstilfælde figurerer foruden eller håbe på specialundersøgelser for de enkelte grupper, der indirekte måtte kunne afsløre et og andet.
For ét år siden meldte vi:
Med en stigningstakt på knap 24 pct. pr. år eller en fordobling af voldsantallene mod sygeplejerskerne på 3 år og 3 måneder, en fordobling af volden i skolerne på blot 3 år og en mere end tredobling af hjemmerøveriernes antal på 4 år er det tvingende nødvendigt, at de ramte grupper og offentligheden orienteres ordentligt.


Det er simpelthen utrolig slendrian hvis ikke fuldt bevidst, at disse oversigter ikke for længst er udarbejdet fra officiel side. Og vi har nu set konkvenserne heraf.

at omtalte JP-artikel fra 30. januar er skrevet af den sidst ankomne elev fra Journalisthøjskolen. Men det hjælper ham ikke, når det drejer sig om landets ødelæggelse med misinformation. En lille biting er additionens og subtraktionens ukendte riger - vi har end ikke gidet kommentere denne latterlige fejl om 1 og 6 - men hele arbejdet med artiklen er grebet 175% forkert an. Den giver så det politisk korrekte resultat.
Så må det være skønt at kunne tørre de graverende fejl af på en politisk korrekt og håbefuld nyansat, når nu det hele trods alt passer ind i det gode selskabs smag, såfremt altså, det står til troende, at artikelskriveren er elev eller newcomer, må vi, der er nødt til at holde os til sandheden, supplerende anføre.
Indholdet af Morten Phils artikel vil blivet ekkoet videre overalt i de andre medier og gentaget gang på gang hele vejen rundt. Derved bliver det sandhed i de politisk korrekte kadre og hos mentalrobotterne, der altid styres via mediernes remote control. Formålet var nemlig meningen med det hele, 'selskabets smag' om man vil, og formålet helliger midlet:
"Det er unge danske mænd, der begår hjemmerøverierne"
Hvis dit hjerte er fuldt, så brug hjernen

I øvrigt en fastslået kendsgerning:
NO CLIMATE CHANGE CAUSED BY MAN
Link: The Great Global Warming Swindle
Shown as clear as the day in 2007 (click at the arrow above)

0 Comments:

Send en kommentar

Links to this post:

Opret et link

<< Home