Politisk ukorrekt information om Danmark

Officielle oplysninger om Danmark er politisk korrekte. Det vil sige de er kun sande, når vi ser dem gennem de politisk korrekte briller. Sandhed mener vi bl.a. er det modsatte af løgn. Derfor er vi politisk ukorrekte.

onsdag, juni 10, 2009

Tidligere og flere paa pension - ikke-vestlige ligger i front

Førtidspensionister bliver yngere og yngere, når de lander på evig forsørgelse: i  Århus, Randers, Horsens og Silkeborg er gennemsnitalderen faldet fra 48 til 45,4 år på 10 år. I Århus er antallet på førtidspension fordoblet på blot 5 år. 1/3 af alle indvandrerkvinder i aldrene 40-64 er sendt på førtidspension i Århus. I København med en større indvandrerandel kun 27 pct. 

Fire gange så mange samlet får førtidspension i Århus i sammenligning København.  Især førtidspension givet på baggrund af en psykisk lidelse er en forklaring på, at Århus har markant flere tildelinger til førtidspension end København. Mens København sendte 1,5 ud af 1.000 borgere på førtidspension i 2007 og 2008 på grund af en psykisk lidelse, så var det tilsvarende tal for Århus 7,7 personer.  

Supplement: 

Mange fejl i kommunerne:  
Ankestyrelsen, der holder tilsyn med området, har i flere tidligere undersøgelser konstateret, at kommunerne begår mange fejl i deres sagsbehandling, når de vurderer, om en ansøger skal have førtidspension, ligesom der også sker mange fejl i forbindelse med tildeling af fleksjob. Senest har Statsforvaltningen i Syddanmark i 2008 gennemgået 95 sager om tilkendelse af førtidspension. I 51 pct. af sagerne var der så alvorlige fejl, at afgørelsen enten ville være blevet ændret, eller sagen ville være sendt tilbage til kommunen til en ny behandling. Typisk er fejlene, at kommunen slet ikke har testet, om ansøgeren kunne varetage et job, eller ikke har udtømt alle behandlingsmulighederne.

På landsplan:
ShowImage.asp              

Hver anden bosnier og libaneser mellem 50 og 59 år var i 2007 på førtidspension. Andelen af ældre jugoslavere, tyrkere, irakere og iranere på førtidspension er steget markant siden 2000.  
http://jp.dk/arkiv/?id=1696474&eceExpr=f%F8rtidspension%22%20/%3E&eceArchive=o
http://jp.dk/arkiv/?id=1610984&eceExpr=${eceExpr}&eceArchive=${eceArchiveEscaped}
http://www.berlingske.dk/article/20080402/danmark/704020073/8 pct.
af førtidpensionisterne er ikke-vestlige indvandrere [her skal du lige påregne, at der mangler anden generation efter naturaliserede og et antal udenlandske statsborgere født i Danmark]. Officielt skal de 18 pct. sammenlignes med ikke-vestliges officielle andel på 9 pct. af befolkningen. Når den fremhævede parantes indregnes ser regnestykket - hvad angår deres tilbøjelighed til at hæve førtidspension - lige knapt så slemt ud, selvom alle må erkende at håndteringen af indvandrernes livsgrundlag her i landet både behandles yderst usikkert, når ikke lemfældigt og samtidig er det særdeles kostbart og udsigtsløst for andre end højtbetalte sagsbehandlere og idekreatører.  

Under Hjort Frederiksens jobmarkedsregimente undrede vi os en smule over, hvorfor enhver jobmesse var fyldt med indvandrere, og de så stille forsvandt ud af aktiveringsbilledet igen: De sendtes på førtidspension til en højere takst end kontanthjælpen  I 2005 oplyste 


Velfærdskommissionen, at de ikke-vestlige konsumerede 3,3 gange så stor en andel af den danske velfærd hver især i gennemsnit i sammenligning danskerne.  

Hvor højt skal de mon op, og vi danskere ned ?   
Måske et naivt spørgsmål.

Sonia


"if your heart is filled use your brain"

0 Comments:

Send en kommentar

Links to this post:

Opret et link

<< Home