Politisk ukorrekt information om Danmark

Officielle oplysninger om Danmark er politisk korrekte. Det vil sige de er kun sande, når vi ser dem gennem de politisk korrekte briller. Sandhed mener vi bl.a. er det modsatte af løgn. Derfor er vi politisk ukorrekte.

mandag, september 01, 2008

Antallet går ned, når der kommer flere til??

Der læses i JP 22/8-2008 artikel (jf. http://jp.dk/indland/article1417575.ece), hvori står, at man konstaterer at ikke-vestlige indvandrerne nu kun føder knap 2 børn pr. kvinder [forklaring nederst]

Dette skulle så have som konsekvens, at den seneste officielle befolkningsprognose skal ændres, så antallet, der kan forventes at være her i år 2040,  ikke er 330.700 ikke-vestlige, men et mindre antal.
 
Derefter gå vi lige ind og ser, hvor mange der officielt var registreret med fast ophold i Danmark pr. 1/7-2008 (på linket:  http://www.dst.dk/Statistik/Nyt/Emneopdelt.aspx). Antallet var 347.250 pr. 1/7. Dette antal oplyser JP ikke, fordi det formentlig ikke står så godt sammen med antallet 330.700 ikke-vestlige i 2040.
 
Herefter kan vi som et kuriosum konstatere, at antallet af ikke-vestlige så vil falde med forskellen mellem 347.250 og 330.700 i perioden frem til 2040 - endog ved fortsat, måske øget  indvandring. Faldet udgør 16.550.
 
Jyllands-Posten hævder så i samme artikel, jf. første link i dette indlæg, at de 330.700 skal korrigeres i en ny prognose. Antallet skal være langt mindre, fordi man netop har konstateret at ikke-vestlige indvandrere føder langt færre børn pr. kvinde end hidtil antaget (på papiret, se forklaring nederst), og fordi indvandringen er aftagende.
 
Den hemmeligholdte prognose præsenteredes første gang i JP den 30. maj 2004 (: http://jp.dk/arkiv/?id=361742 ). Den var fremstillet til brug i Integrationsministeriets Tænketank og af DREAM-instituttet. I denne prognose glemmer man ikke at medregne indvandrernes børnebørn, som det sker ved anvendelse af tællebegreberne 'indvandrere' og 'efterkommere', der bruges i den offentliggjorte officielle prognose. Herved kommer man selvsagt til et langt større antal ikke-vestlige i de respektive prognosepunkter.  Men denne uofficielle prognose korrigerer end ikke den befolkningsstatus, der projiceres udfra. Gennem årenene fra 2004 og tilbage til f.eks 1979 er de naturaliserede fra 3. generation blevet lagt i gruppen af danske statsborgere. Derimod korrigeres der for 3. generation i prognoseperioden frem fra f.eks. 2004 til 2040.
 
Vi kan bruge noget af det - især ikke det vi ikke må se. Vi nødt til at anvende statsborgeropgørelsen og så korrigere for antallet af naturaliserede gennem årene og sluttelig tillægge det forventede antal børn, som alle de naturaliserede kan forventes at have født efter naturalisationen - for de er blevet lagt i gruppen af danske statsborgere. Den korrektion lavede vi første gang pr. 1. januar 2006 og nu ajourfører vi den så midt i året, fordi alle disse meget sære oplysninger om børnfødsler og den hemmelige prognose bringes på banen igen af pressen. Det er heller ikke uden betydning, at interessen for sagerne synes at være varm i netop dette efterår. 


[Ved at lægge trediegenerationsindvandrerne i gruppen danske statsborgere opnår man at et større antal af fødsler blandt de ikke-vestlige figurerer i opgørelserne, som var de født af danskere. Denne fejl bliver selvfølgelig grovere og grovere efterhånden, som der kommer flere generationer af ikke-vestlige til - vi kan sige efterhånden som landet overtages]J. E. Vig

"if your heart is filled use your brain"

0 Comments:

Send en kommentar

Links to this post:

Opret et link

<< Home