Politisk ukorrekt information om Danmark

Officielle oplysninger om Danmark er politisk korrekte. Det vil sige de er kun sande, når vi ser dem gennem de politisk korrekte briller. Sandhed mener vi bl.a. er det modsatte af løgn. Derfor er vi politisk ukorrekte.

torsdag, juni 02, 2011

HVORFOR GØR DE DET MOD OS ?

Tag den som en kort grundlovstale med relevant indhold

- du vil givet ikke høre herom andre steder, uanset

indholdet er afgørende vigtigt og super-aktuelt

- for alle der ikke er gået i dvale eller koma rent åndeligt, som magthaverne ønsker

I hvilken udstrækning satsningen nedad har været tilstræbt, indtil den såkaldte 'omlægning af indvandringen' med det nye mantra 'uddannelse eller arbejde' fremgår af begge de to følgende diagrammer, da vi ikke vil gå ud fra, at fødselsoverskuddet, der stammer fra de udenlandske oprindelser, har været ganske ukendt stof siden 1983. Desuden kan det konstateres, at den andel som fødslernes andel udgør af antalsvæksten sammenlignet med indvandringsantallets andel fortsat vil stige ganske betydeligt.

I 2011 udgjorde fødslernes andel af antalsvæksten 20% (resten indvandring) i 2030, den vil udgøre 49% i 2030 og i 2072 86% af den samlede antalsvækst. Sammenhængen til lav-IQ-andelen er lysende klar, fordi udenlandske oprindelser fra lav-IQ-områder netop føder langt de fleste børn pr. kvinde, og i tillæg har disse grupper som følge heraf også procentvis langt flere unge/yngre kvinder til at føde. Derfor ser vi at procentandelen med IQ-gennemsnit lavere end det danske IQ-gennemsnit udvikler sig fra 73% i 2011, 75% i 2030 og 84% i 2072.

Figur 1


Figur 2Knækket i kurven 26-28 år efter 1979 (2005-2007) skyldes netop regeringens forsøg på at omlægge indvandingen i den meddelte tro i medierne, at den øvrige indvandring så ville reduceres, så andelen af lav-IQ-oprindelser/mindre erhvervsegnede blandt alle udenlandske oprindelser kunne mindskes var illusion af de helt store. Sådan kørte det i medierne fra de såkaldte ansvarlige.

Omlægningen blev således meget hurtigt uden effekt.

Så kan spørgsmålet stilles, hvorfor tilstræbes denne større og større andel af lav-IQ-oprindelser i Danmark? Dette har været linien siden 1979 med små forsøg på at vende udviklingen i 1982 (med et regeringsskifte og et lidt større 2005-2007 i den såkaldte omlægning). Tages i betragtning at Danmark er kendetegnet ved meget begrænsede ressourcer: Lidt olie, lidt gas, ler, salt og IQ. Tidligere var landet domineret af landbrugsproduktion, men efter den anden verdenskrig skete omstillingen (meget sent) til en typisk industrination, der byggede næsten udelukkende på uddannelseskompetencer og dygtighed - vi skulle og var faktisk så gode konkurrencemæssigt, at vi kunne importere de fleste råvarer og omdanne dem til konkurrencedygtige produkter til eksport i 1950-erne og i de fleste af 1960-årene også. Men når uddannelsesvæsenet (det skattefinansierede ta'selvbord, som selv FN undrede sig over kunne køre med bemærkningen: I må have råd til det, ved præsentationen af perspektivplan II, 1974), kørte ret så meget af sporet samtidig med allehånde skattefinansieret velfærdsindretninger indførtes, uden nogen havde ønsket dem undtaget toppen, så førte dette til afsindige fordyrelser af vore eksportvarer, for skatterne trak netop lønkravene op, fordi de var nået til ubærligt niveau. Nu savnedes kvalificeret arbejdskraft, hvor der ikke var overvejelser om indskrænkninger eller udflytning. Vi ventede i to omgange på (første gang i ca. 10 år), at der skete noget med uddannelserne og forskningen herhjemme under den samme minister (anden gang fra 2005). Intet skete til det bedre, men typisk til det værre.

Her kan vi ikke sige løsningen så ligger i øge andelen af lav-IQ-oprindelser i Danmark.

Formålet må være et andet. Det forhold at 68-eren ikke kunne fastholde sin ellers meget intense styring af uddannelserne mod endnu flere uddannere og mod den offentlige sektor i øvrigt var en streg i regningen (efter drømmene ovre østpå brast). Herefter måtte der påregnes et opgør i landet for ulykkerne. Hertil skulle der sikres manpower, for man havde da ikke forestillet sig, at fertiliteten kunne påvirkes i negativ (eller i nogen) retning med børnetilskud og barselsorlov (som den logisk sidste mulighed) - som det hævdes af de meste frelste. Man havde vel heller ikke forestillet sig, at lav-IQ-oprindelser skulle føres til krævende uddannelser, som Danmark nødvendigvis må satse på, hvis ikke landet efter en kollaps skal blive et u-land.

Er der andre logiske konklusioner hører vi dem gerne.

Alt dette og meget mere er belyst i grafik og tabeller på : http://www.lilliput-information.com/perspektiv.pdf Mere direkte knyttet til gennemgangen her

Baggrund:

Det danske velfærdssystems dilemma

Ingen havde bedt om det

Den gode stat og det nye menneske

J. E. Vig, 2. juni 2011
"if your heart is filled use your brain"

Etiketter: , ,

0 Comments:

Send en kommentar

Links to this post:

Opret et link

<< Home