Politisk ukorrekt information om Danmark

Officielle oplysninger om Danmark er politisk korrekte. Det vil sige de er kun sande, når vi ser dem gennem de politisk korrekte briller. Sandhed mener vi bl.a. er det modsatte af løgn. Derfor er vi politisk ukorrekte.

onsdag, november 16, 2005

En halv million nye hvert år

Information om Danmark

En halv million nye indvandrere hvert år

Lagt på nettet af Kristeligt Dagblad den 15. november 2005 kl. 01:01

EUROPAS TOMME VUGGER: Spanien har brug for 500.000-600.000 unge arbejdsdygtige indvandrere om året i 15 år for at kompensere for et af Europas laveste fødselstal. Men det kan ikke være den eneste løsning, siger eksperter

Af Mikkel Larsen skriver fra Spanien
En tur ned ad gaden i en spansk by vil være en markant anderledes oplevelse om bare en generations tid. Spanierne får meget få børn, og befolkningen bliver stadig mere grå i toppen. Den voksende ældrebyrde vil få følger både for den spanske økonomi og samfundets udseende. For at lukke hullerne på arbejdsmarkedet er det nemlig nødvendigt at åbne op for indvandringen, men det kan ikke være den eneste løsning på problemet.
De spanske kvinder føder i dag 1,32 barn i gennemsnit. Det er en svag stigning i forhold til de historisk lave fødselstal på 1,14...
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Politiske ukorrekte kommentarer

De spanske kvinder føder angiveligt i dag 1,32 barn i gennemsnit. Det er en svag stigning i forhold til de historisk lave fødselstal på 1,14...ifølge Kristeligt Dagblad den 15. november 2005. Om forskellen fra 1,14 til 1,32 skyldes belæring herfra om, at indregne de naturaliserede muhamedaneres fødselstal i spaniernes fødselstal, kan vi ikke vide. Erfaringerne viser i alle tilfælde, at fødselstilbøjeligheden absolut ikke ændrer sig på kort sigt.

Kamp om kvalifikationer:
EU-kommissær Vladimir Spidla hævdede (DR-Teksttv 18/3-2005), at befolkningen i EU skrumper. Det må være de 10 nye lande, der bidrager kraftigt her, for i 2002 - det seneste år vi kunne skaffe befolkningstal for - steg befolkningen i EU med 1.290.000 fra 377.710.00 til 379.000.000 blandt de 15 gamle medlemslande. Det var indvandringen og indvandrernes fødsler, der repræsenterede denne vækst i antallet af individer og mere til, for den europæiske stambefolkning gik faktisk tilbage med 2,3 mill. p. g. a. for lav fertilitet, som Spidla ganske rigtigt anfører. Dokumentation: http://www.lilliput-information.com/eufolk.html

”Befolkningen skrumper, Europa er ved at blive et ældet kontinent med en skrumpende arbejdsstyrke og faldende økonomi”, refererer DR-tekstv EU-kommissæren. Det er løgn at befolkningen skrumper, når talen ikke udelukkende er om de unævnelige, forrådte europæiske stambefolkninger.
Vi var måske lidt uheldige med de seneste 30 års immigrant-indslusning; det synes at fremgå af en oplysning i 2003. Jens Kaysen, leder af Røde Kors flygtningecentrene i Midtjylland: ”Over 60 pct. af flygtningene havde ikke noget arbejde, da de forlod hjemlandet. Og 30 pct. af dem havde aldrig haft et job, inden de kom til Danmark.”
I Danmark anfører Velfærdskommissionen 2005, at 30.000 ekstra arbejdsdygtige indvandrere (til videnstunge jobs) hvert år og i al evighed (mange flere hvis de skal have familierne med) til Danmark foruden de 10.000, der tages ind netop nu hvert år med en arbejdsdygtighed på 30-40 pct. (i bedste fald til løntunge job), er hvad der skal til for at redde finansieringen af det danske velfærdssystem. Hvad fortæller det? Ikke nødvendigvis en historie om, at flygtninge generelt er arbejdssky. Men snarere at over halvdelen ikke dur til det danske arbejdsmarked. Nu hævdede de ledende også de første 25 år, at flygtningene skulle hjem igen med deres familier, når der var fred i hjemlandet. Det var så løgn.
Mon de var lige så uheldige i Spanien og i resten af EU?
Hvor alle disse arbejdsdygtige til Spanien, til Danmark og alle de andre europæiske lande skal komme fra er ikke nemt at gætte. Nedenfor nævner jeg et par lande, hvor der med garanti synges den samme sang. Det kan være vi kan afsætte de mindst 600.000 udstødte danske det første år til Spanien sammen med de 7.000 baltere og polakker, som vi desværre også fik ind i 2005 uden sikkerhed for arbejdsdygtighed. De skal selvfølgelig lære spansk først.
Altså "lukke hullerne på arbejdsmarkedet" (jfr. artiklen i Kristeligt Dagblad) i et land (Spanien) med næsten nulvækst ligesom Portugal, Grækenland, Frankrig, Tyskland og Italien, hvilket selvfølgelig skyldes alle disse magtfulde arbejdsløse og udstødte.... vi har nok lidt svært ved at følge med.
Vi kan så måske få nogle udstødte spaniere (spaniolere) herop. De skal så lære dansk først. Hvad de gør i de andre EU-lande er ikke nemt at afgøre, og dog:
Økonom, tænketanksformand og foredragsholder Hans Kornø Rasmussen har ved flere lejligheder foreslået ligesom EU-kommissær Vladimir Spidla og EURO-STAT en mangedobling (14 gange det nuværende indtag) af indvandringen til EU og dermed også til Danmark. Her kan vi denne gang så med endnu bedre grund frygte at det angivelige krav fra arbejdsmarkedet igen skal ignoreres, fordi det bliver altså lidt svært ikke at lave den samme fejl, som det angiveligt skete de seneste 30 år, hvis ikke halvdelen af den europæiske befolkning flyttes til Kina og halvdelen af kineserne flyttes til Europa.
Det er nok naivt at håbe på, at ideologerne kommer på bedre tanker, fordi "det evigtvarende ideologi-eksperiment" kun skulle tjene ideologiens ledende fra den første færd. Baggrunden for det sidste er gennemgået i detaljer på: http://www.lilliput-information.com/omlag.html

"if your heart is filled use your brain"

0 Comments:

Send en kommentar

Links to this post:

Opret et link

<< Home