Politisk ukorrekt information om Danmark

Officielle oplysninger om Danmark er politisk korrekte. Det vil sige de er kun sande, når vi ser dem gennem de politisk korrekte briller. Sandhed mener vi bl.a. er det modsatte af løgn. Derfor er vi politisk ukorrekte.

torsdag, november 17, 2005

Økonomi - kun for børn

Økonomi på Topplan
Kun for børn, voksne kan ikke fattede det

23/10 2002 kunne vi læse i Metro-Express, at direktør Erik Bonnerup for en af regeringens tænketank-grupper havde beregnet, at den fejlslagne såkaldte integration i forhold til en tænkt situation med fuld beskæftigelse blandt de fremmede i Danmark ville koste os 23,4 mia. kr. årligt.

26/6 2003 kunne vi i Ekstrabladet og BT læse, at DREAM-gruppen ledet af Lars Haagen Pedersen, en anden af regeringens analysegrupper, ifølge Ritzau var kommer frem til, at med mindre 60.000 indvandrere fik arbejde inden år 2010, og statsgælden ikke i samme periode blev reduceret til halvdelen, ville det koste os årligt 28,2 mia. kr. Og det ville vi få at mærke på finanslovens følsomme poster hvert år frem til år 2050, hvis ikke bundskatten blev sat op med 4,9 procentpoint.

1/9 2003 kunne vi læse i BT og Jyllands-Posten, at DREAM-gruppen ledet af Lars Haagen Pedersen, var nået frem til, at såfremt der ikke kommer mere gang i integrationen af de fremmede, vil det koste os 33 mia. kr. årligt.

Når der en forskel på 10 mia. kr. i beløbene (knap 50% i forskel i beregningsresultatet på knap 10 måneder), som de respektive analyser viser henholdsvis 23/10-2002 og 1/9-2003, så er der også en forklaring på det, selvom det absolut ingen relevans har i forhold til virkeligheden.

Vi læser videre i BT 1/9 2003:
”Når DREAM når frem til et højere beløb, skyldes det bl.a., at man (nu) forventer en større indvandring af personer fra lavt udviklede lande. Lykkes det at integrere dem, vil gevinsten for samfundet være så meget desto større, end hvis indvandringen kun kom fra lande, der er tættere på Danmark.”

”Lederen af DREAM, Lars Haagen Pedersen, understreger også i B.T., at rapporten ikke kan bruges til at se, hvad indvandrerne koster samfundet.
Kun hvad dårlig integration koster statskassen i ekstra udgifter og mistede skatteindtægter.”

1. Alternativ: Alle de indslusede fremmede de sidste 30 år (f.eks.) er i fuld beskæftigelse og bidrager til samfundshusholdningen over skatterne. (en uvirkelig tænkt situation)

2. Alternativ: Integration slår fejl. De første 30 år med den der med det nye elastikord opfundet til formålet fejl.

Berlingske Tidende den 28. januar 2005: Topøkonom: Dårlig integration vil koste milliarder
Venstre og Socialdemokraterne fortier begge den barske økonomiske sandhed for vælgerne, når det gælder udsigterne for integration, siger tidligere overvismand. Politikerne fører vælgerne bag lyset, når de fortier, at deres manglende initiativer for at få indvandrere i arbejde kommer til at koste staten langt over 30 mia. kr. årligt frem til 2040. Denne skarpe kritik fra én af landets mest ansete nationaløkonomer, professor Niels Kærgård, tidligere overvismand og medlem af regeringens tænketank om integration....
IoD: hvor langt over 30 mia. kr. ? og hvad sker der om 45 år? eller om 35 år?

Lad os tage dem på ordet:
”at rapporten ikke kan bruges til at se, hvad indvandrerne koster samfundet.
Kun hvad dårlig integration koster statskassen i ekstra udgifter og mistede skatteindtægter.”

D.v.s. at indvandrerne koster samfundet et beløb der må være større end "langt større end 30 milliarder kr.” pr. år frem til 2040. Det er ikke nemt at vide, hvor meget det kan beløbe sig til.

I 1997 beregnede økonomiministeriet de samlede udgifter vedrørende de fremmede til godt 11 mia. kr. pr. år, i 1998 beregnede den svenske professor Eskil Wadensjö de danske udgifter til de fremmede til 8,8 mia. kr., og i 1995 beregnede økonomiministeriet de samlede fremmedudgifter til 10,3 mia. kr. pr. år.

Vi troede en overgang vi havde tjent forrygende på indvandringen i 1998 (godt 2,2 mia. kr. ifølge sidste afsnit). Men nu har vi efter en angivelig topøkonom har været på banen fået oplyst, at beløbet de fremmede koster Danmark, i hvert fald er større end ”langt større end 30 mia. kr. pr. år.”

Når vi går til den sidste periode fra 1997 til 2005, så er det tydeligt, at vi har tabt flere hundreder milliarder på disse seneste 8 års indslusning. Det er på den baggrund vi vurderer det måske er en anelse risikabel at mere end tredoble indvandringen, som er et af Velfærdskommissionens beregnede alternativer – d. v. s. ekstra 30.000 arbejdsdygtige pr. år (mange flere hvis de skal have familierne med), al den stund, at alle de andre EU-landes ledere går efter præcis det samme for redde deres velfærdssystem (se bl.a. : http://www.lilliput-information.com/svar.html ). Når det er tilfældet, så vil det kikse igen…..det ved vi, at selv børn kan forstå. Det kan derimod knibe med de voksne."if your heart is filled use your brain"

0 Comments:

Send en kommentar

Links to this post:

Opret et link

<< Home