Politisk ukorrekt information om Danmark

Officielle oplysninger om Danmark er politisk korrekte. Det vil sige de er kun sande, når vi ser dem gennem de politisk korrekte briller. Sandhed mener vi bl.a. er det modsatte af løgn. Derfor er vi politisk ukorrekte.

lørdag, december 17, 2005

Ny international konvention

Information om Danmark

Kulturen skal bestemmes af international konvention

Kender du UNESCOS nye Kulturkonvention, som blev vedtaget d. 20.10.2005?Den blev dagen efter rost som et stort fremskridt af kulturminister Brian Mikkelsen. Se hans pressemeddelelse På Dansk Center for Kultur og Udviklings hjemmeside.
Denne konvention udelukker fastholdelsen af en svag national kultur. For den forpligter til at støtte og fremme diversiteten - dvs multikultur. Det multikulturelle fremstilles som menneskehedens højeste produkt, der skal fremmes på alle måder - og som er lige så nødvendig som biodiversiteten! Ja, vi kan faktisk ikke leve i fred uden den!!!
I præamblen hedder det, at Kulturel Diversitet (KD) er en berigelse for os alle!! - og skal spredes gennem konstant udveksling. Og formålet med Konventionen er at beskytte og fremme KD. Minoritetsgrupper har præferencestilling og fundamental ret til at sprede deres kulturelle goder på deres traditionelle vis samt at skabe rammer, hvori KD kan udvikle sig, og al verdens kulturer i deres mangfoldighed frit kan udfolde sig. Derfor skal der skabes respekt for KD.
Alle kulturer er ligeværdige. Dog har landene ret til på passende måde at have et vist område til deres egen nationale kultur. Men alle kulturer skal have lige muligheder for udfoldelse. Det er nationalstatens ret og pligt. Ligesom pligten til at fremme befolkningens forståelse af KDs vigtighed og velsignelse. Visuelle og auditive co-produktioner skal få os til at opleve fremmed kultur som vor egen.
Kulturen omfatter materielle og åndelige frembringelser: tro, sprog , strukturering af pluralistisk statsborgerskab m.m.
Generalsekretæren udnævner en 12-mands-gruppe ("Advisory Group"- AG), der rådgiver generalsekretæren. Den giver selv regler til at effektivisere "Den kulturelle diversitet" (KD) samt egne procedureregler. Til AG skal så en "Overnational Kommitté" (OK) rapportere . Den består af 18-24 medl. - som er udnævnt af en "General Assembly of States" (GAS), som OK også informerer. OK skal fremme Konventionens hensigter samt udstede retningslinier for gennemførelse og anvendelse af Konventionen. Og tage passende skridt, hvis det derunder rangerende "Cultural Diversity Observatory" indberetter, at multikulturen er truet i et eller flere medlemslande. Medlemslandene skal regelmæssigt indrapportere fremskridt i beskyttelsen og fremningen af KD. Hvis der opstår trussel mod KD, kan ethvert land indberette det. Og OK tager så stilling til hvad der skal ske. I slemme tilfælde drages GAS og AG til råds -og det kan ende med international intervention. Det synes ikke principielt udelukket, at f.eks. Sverige i hellig nidkærhed må indklage f.eks. Danmark.
Demokratiet har her mistet al mening. Det enkelte medlemsland modtager sine kulturpolitiske retningslinier fra OK. Det enkelte medlemsland kan ikke selv afgøre stridigheder i kulturanliggender - f. eks. indvandring og integration. De skal forelægges en særlig mæglingskommission.Link til konventionsteksten vedføjes - forhåbentlig. Min Computer er ikke glad for at sende den videre. Jeg heller ikke!

Venlig hilsen
Anders Bruun Laursen
Toftevej 3, Nr. Dalby
4140 Borup

Die Nachricht kann jetzt mit folgender Datei oder Link als Anlage gesendet werden:Verknüpfung mit:http://portal.unesco.org/culture/admin/file_download.php/Eng-Prelimi


"if your heart is filled use your brain"

2 Comments:

Anonymous Anonym said...

I wouldn't worry too much about UNESCO, is that not a branch of UN? I mean, they are totally lame, was it 26 resolutions about Iraq disarming, and they still wimped out of supporting the US in going in to enforce those resolutions!

18 februar, 2006 08:14  
Blogger Joern said...

It has surely not been without influence in the former civilized
world.
Try:
http://www.lilliput-information.com/engm.html

Jens

21 februar, 2006 19:09  

Send en kommentar

Links to this post:

Opret et link

<< Home