Politisk ukorrekt information om Danmark

Officielle oplysninger om Danmark er politisk korrekte. Det vil sige de er kun sande, når vi ser dem gennem de politisk korrekte briller. Sandhed mener vi bl.a. er det modsatte af løgn. Derfor er vi politisk ukorrekte.

tirsdag, februar 07, 2006

To be or not to be

Information of Denmark


Denmark 6 February 2006

To be or not to be civilized

Avisen med mere magtudfoldelse end regeringen i et land, hvor fremmede imamer praktisk har udkonkurreret udenrigsministerens rolle: Når den islamistiske Al-Qaeda uden ophør gør det, som Jyllandsposten sarkastisk for fire måneder siden fejlagtigt kom til at antyde, at Profeten også kunne være indblandet i, så skal danskerne efter terror-gruppens seneste meldinger dræbes og hakkes i småstykker. Vor eneste kommentar: Gud, hvor er vi bange for at blive uciviliserede efter 500 år!

The newspaper with more display of force than the government in a country, where foreign imams practically have outcompeted the role of our Minister of Foreign Affaires: When the Islamistic Al-Qaeda incessantly does what Jyllandsposten sarcastically and wrongly hinted by accident that the Prophet also could be involved in, the Danes shall according to the latest report of the terror-group be killed and hacked to small pieces. Our only comment is: God, we are afraid of becoming uncivilized after 500 years!

Med venlig hilsen - God bless you
Joern E. Vig, Denmark


"if your heart is filled use your brain"

0 Comments:

Send en kommentar

Links to this post:

Opret et link

<< Home