Politisk ukorrekt information om Danmark

Officielle oplysninger om Danmark er politisk korrekte. Det vil sige de er kun sande, når vi ser dem gennem de politisk korrekte briller. Sandhed mener vi bl.a. er det modsatte af løgn. Derfor er vi politisk ukorrekte.

onsdag, februar 21, 2007

Antals-korrektionerne opklaret kortfattet

Den spøjse opgørelsesteknik på vrangen

For at være dansk efter loven skal du være dansk statsborger og have mindst én forældre der både er dansk statsborger og født i Danmark.

Når du så ser på, hvordan alle de tildelte danske statsborgerskaber 192.871 siden 1979 er listet op hos Danmarks Statistik kan du ikke af befolkningsregnskabet se, hvilke der er danske, og hvilke der har fået tildelt et dansk statsborgerskab. Og det er unægteligt ikke det samme. Disse naturaliserede eller danske statsborgere på papiret - ikke danske af fødsel - har i mange tilfælde fået børn efter tildelingen af det danske statsborgerskab. Disse børn fremgår heller ikke af befolkningsregnskabet, så de alle kan udskilles, igen i samlekategorien “danske statsborgere”.

Af de tildelte danske statsborgerskaber er mere end 90 pct. tildelt immigranter fjernt fra vores kulturkreds og disse (der figurer som danske statsborgere i samme kategori eller talkollonne som du og jeg) har sammen med de indvandrede ligeledes fra fjerne kulturkredse år for år bidraget med henved 250.000 børnefødsler de sidste 28 år. D.v.s. mere 250.000+(>0,90*)192.871 foruden den indvandrede fremmede, i dag mere end 700.000. Gennemgået i præcise detaljer på: http://www.lilliput-information.com/kantranspo.html

Af disse tælles i den officielle statsborgerskabsopgørelse pr. 1. januar 2007, 271.235 udenlandske statsborgere i alt, heraf 185.408 fra de fremmede kulturkredse, såfremt der ikke korrigeres, som vi netop har gjort i afsnittet ovenfor. Vi har valgt de fjerne kulturer til at være uden for Vesteuropa, Nordmerika, Israel, Japan, Australien og New Zealand.
Vi har i øvrigt valgt at indplacere de gamle østlande, hvoraf en del nu indlemmes i EU, blandt de fremmede, ikke så meget af kulturelle grunde, men fordi vi kan forvente et enormt rykind fra netop disse områder til Danmark, hvor der ikke bor så mange som i Berlin, metop lande, hvor opimod halvdelen af arbejdstyrken er ledige (Polen f.eks.), samtidig med EU fremskynder til den frie indvandring.

Tilbage til de officielle antalsopgørelse:
Så er der den ubrugelige opgørelse af ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’, den tæller lidt flere end statsborgerskabsopgørelsen, men langt fra det korrekte antal. Desuden er disse nye begreber direkte uvidenskabelige og kan ikke bruges at tælle efter, meldte førende dansk demograf i 2005.

De fremmede stod for omkring halvdelen af samtlige fødsler i Danmark i 2006

Tilstrømningshastigheden for immigranterne i almindelighed øgedes med 28 pct. og tilstrømningshastigheden for de fremmede øgedes med 14. pct. i 2006"if your heart is filled use your brain"

0 Comments:

Send en kommentar

Links to this post:

Opret et link

<< Home