Politisk ukorrekt information om Danmark

Officielle oplysninger om Danmark er politisk korrekte. Det vil sige de er kun sande, når vi ser dem gennem de politisk korrekte briller. Sandhed mener vi bl.a. er det modsatte af løgn. Derfor er vi politisk ukorrekte.

fredag, februar 02, 2007

"Hvordan vi slipper af med de andre"

Oven over alting
stråler Moder Sol


1. Når ejendomspriserne samlet stiger med knap 3/4 billion kr. over 10 år, så skyldes det at folketingspolitikerne har givet ejere af ejendomme nogle arbejdsfrie og skattefrie ekstraindkomster, som tilflyder disse ejere om natten, medens de sover. Og det er i orden.
2. Når beskæftigelsen i Danmark kun kan hæves midlertidigt i de eksisterende, til stadighed færre og færre virksomheder ved at øge de ejendes forbrug ganske betydeligt, så skyldes det en enorm mængde købekraft, der er sluppet fri uden at nogen som helst har gjort en arbejdsindsats i virksomhederne. Og det er i orden.
3. Når en mængde mennesker fejluddannes, fordi man ikke kan forlange at et 18 års praktisk talt uvidende menneske skal kunne forudse det danske arbejdsmarked 5-7 år senere, så må vi finde ud af, hvem der gjort uddannelserne til et skattefinansieret frit valg på hylderne. Og så holde de ansvarlige skadesløse. Det er i orden.
4. Når virksomhederne lukker eller flytter ud af landet, så skyldes det, at det bedre betaler sig at producere andre steder uden for Vesteuropa. I hvert fald ikke at lønomkostninger og skatter er alt for høje her i sammenligning.
5. Når de arbejdsløse har været ledige i 3 år eller aldrig har haft et arbejde, bliver de som ledige ufrivilligt sendt på kontanthjælp som udstødte (bærmen), og det skyldes at de andre foretrækker et lavere rådighedsbeløb end det A-kasse-ledige opnår, og den nettoløn de arbejdende tjener. Det er i orden.
6. At politikere, mediefolk og andre med deres på det tørre ikke under forbrugsfesten har gidet at sætte sig en ganske lille smule ind i formuedannelsens dynamik, herunder hvorledes kapitaliseringen til sidst ser ud i et samfund, hvor de ansvarlige systematisk har gjort det umuligt at producere med fortjeneste, mener jeg ikke man skal klandre dem for.
7. Tænk på de ansvarlige er historieløse, da de hader alt, der er ældre end dem selv, og nu de har igen malket alle koens fire patter. Derfor kender de ikke noget til tyverne, hvor 1. (jfr. de tre muligheder nedenfor) blev taget meget i brug, eller trediverne, hvor 3. var på tegnebordet til senere brug i fyrrene. Det må vel siges også at være i orden.


“Go’ Áften i stuen, mit navn er Karl Nielsen, og nu vil jeg synge en vise om mig selv….”


Jeg mener der er tre muligheder:

1. En egentlig totalprivatisering af pengeudstedelsen
2. Afskaffelse af kontanthjælpsudbetalingerne m.v. plus den sociale købekraftshungrende service
3. Cyklon-B-gas

Man skal lige tage højde for, at udryddelseskapaciteten under pkt. 3 hele tiden må forudsættes øget, for sådan som europæiske Ny-merkantilisme er valgt at skulle forløbe, bliver der flere og flere af de andre.

Når omstilling og fornyelse i forhold til den internationale konkurrence, herunder nyinvesteringer i højteknologi er et problem overalt i det vesteuropæiske erhvervsliv og i de offentligt dominerende uddannelsessektorer, og kapitalen derfor flyder væk, så mener jeg vi er forpligtede til at øge indvandringen fra Mellemøsten, Afrika og Sydasien til det 16-dobbelte som foreslået af de mest fremsynede blandt de ansvarlige.

Altså når de ansvarlige er utilfredse med et magtesløst folk styret af de bedste hjerner fra fødselsforberedelse til kirkegården, som det overmåde tydeligt fremgår, kan de ansvarlige udskifte et sådant uansvarligt folk….de andre selvfølgelig, men der bliver flere og flere af de andre, that’s for sure, hvis vi ikke holder op med at stemme.

Nej, det må være dummernikkerne, der fortsat lytter til og eftersnakker de retarderede dukker på de faste programvalg, der muligvis skal have en tur i hurtighakkeren.

Håber den fes ind på fladskærmen, ellers glem det og vent trygt på spore-gassen eller seddelpressen. Et af to kommer garanteret med posten inden så længe… anyway!

Ellers bestil over Internettet inden de afskaffer kontanthjælpen.


Sonia & Joern

"if your heart is filled use your brain"

0 Comments:

Send en kommentar

Links to this post:

Opret et link

<< Home