Politisk ukorrekt information om Danmark

Officielle oplysninger om Danmark er politisk korrekte. Det vil sige de er kun sande, når vi ser dem gennem de politisk korrekte briller. Sandhed mener vi bl.a. er det modsatte af løgn. Derfor er vi politisk ukorrekte.

fredag, marts 31, 2006

Propagandaen minder om totalitære regimers

Information om Danmark


Propagandaen minder om totalitære regimers

Du kan læse følgende skævert på DR-tekstv den 20. Marts 2006:

”Der fødes for få tyskere
Tyske politikere er alarmeret. Nye tal viser at tyske kvinder færrest børn i verden.
I følge en demografisk rapport fødte de tyske kvinder kun 680.000 sidste år. Det er det laveste tal antal fødsler i Tyskland siden statistikken blev indført i 1946. For at holde befolkningstallet oppe på de nuværende 83 mill. burde kvinderne i gennemsnit føde lidt over to børn.
I dag er fødselskvotienten 1,36”

Når man kender sandheden, kunne man, hvis ikke nyheden var lavet på DR-tekstv, få den tanke, at den måske var blevet til lidt før 1946 i Tyskland. Der laves ikke offentligt tilgængelige, etnisk opdelte fødselstal i Europa, selvom vi kunne ønske os det. Sådanne opgørelser offentliggøres i alt fald ikke, så stambefolkningerne uden videre kan få sandheden oplyst uden alt for mange mellemregninger.

Fødselskvotienten 1,36 er den samlede fødselskvotient for samtlige kvinder i Tyskland, og den dokumenteres uden videre som sådan af Eurostat:
http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_OFFPUB/KS-AF-05-001/EN/KS-AF-05-001-EN.PDF side 16.
Du kan også prøve hos CIA, der har nogle estimerede tal for 2005: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/uk.html

Så kan man gå til Konservativ Ungdom i Danmark – mest for morskaben. Her refereres til den tyske Frauenunion. Der læser vi nemlig om en langt lavere fertilitet blandt tyske kvinder, uden at dette har givet anledning til særlig alarmering:
http://tyskland.konservativungdom.dk/artikler/artikler/die-frauen-union/

Her berettes om 1,2 barn pr. tysk kvinde. Jamen, hvad skal man så stole på?

Den samlede fødselskvotient kan pr. logik udregnes som et vejet gennemsnit af f.eks. fødselskvotienten blandt de fremmede kvinder og fødselskvotienten blandt vesterlandske kvinder med de to gruppers procentandele af befolkningen som vægte:

x: fremmedandelen blandt de fødende.
1-x: resten, eller andelen af vesterlandske blandt de fødende.

Sættes fertiliteten blandt de fremmede til 3,0 eller 3,5 – sådanne oplysninger tilflyder heller ikke offentligheden, og fremmedandelen blandt de fødende til 15 pct. - kan den tyske fertilitet (Ft) findes af følgende:

3,0*0,15 + (1-0,15)*Ft = 1,36 der implicerer Ft = 1,07
eller
3,5*0,15 + (1-0,15)*Ft = 1,36, der implicerer Ft = 0,98

Jo vist, det var galt med fertiliteten blandt tyske kvinder, blandt de spanske, og de italienske, og de græske kvinder er det i øvrigt værre fat med samt blandt alle andre etnisk europæiske kvinder. Det var bare meget værre, end de turde oplyse, hvilket naturligvis betyder ”Der Untergang” langt tidligere - cirka dobbelt så hurtigt.

Dertil kommer at når vi om et par år forventeligt hører fra de officielle kanaler, at nu går det sandelig bedre med fertiliteten blandt de tyske kvinder, så lyves der formentlig igen. Da er fertiliteten steget samlet, men udelukkende p.g.a. indvandringen af fremmede, der selvfølgelig trækker gennemsnits- fertiliteten op.

Når det i den skæve nyhed fra DR-Teksttv oplyses, at fertiliteten blandt tyske kvinder ikke har været lavere siden 1946, så er det berettiget at hævde: Såfremt der også her i stedet henvises til den samlede fertilitet, så er det løgn, i og med indvandringen netop øger fertiliteten i Tyskland fra en lavere etnisk tysk fertilitet, og såfremt der refereres som det skrives til tyske kvinder, kan man berettiget spørge: Hvordan kan man vide det, når fertiliteten ikke opgøres etnisk opdelt? Her kan det så være ”offentliggøres” der skal tage pladsen for ordet ”opgøres”. Logisk er der ikke andre muligheder.

Tyske fødte kvinder fødte kun 680.000 børn i 2005, måske fødte de kun 578.000, når vi tolker formuleringer korrekt, som det fremgår af denne gennemgang. Det reelle fødselstal blandt tyskerne skulle i stedet have været cirka dobbelt så stort, 1.056.000. At øge indvandringen for at kompensere for dette antal manglende fødsler, fører pr. automatik til at tyskerne bliver i mindretal dobbelt så hutigt, . Denne skal det være kvalificerede immigranter; vi kan bare ikke får oplyst hvor de vil finde dem. Den øgede indvandring øger tilmed i mange år udgifterne ekstra i den sektor, hvis udgifter i forvejen er for store til at erhvervslivet kan overleve i landet. De samme kræfter er på spil overalt i de ledende kredse i Europa.De ledende kredse i Europa ønsker muligvis andre undersåtter til erstatning for de europæiske folkeslag.

20. marts 2006
Ebbe Vig, cand. oecon."if your heart is filled use your brain"

0 Comments:

Send en kommentar

Links to this post:

Opret et link

<< Home