Politisk ukorrekt information om Danmark

Officielle oplysninger om Danmark er politisk korrekte. Det vil sige de er kun sande, når vi ser dem gennem de politisk korrekte briller. Sandhed mener vi bl.a. er det modsatte af løgn. Derfor er vi politisk ukorrekte.

søndag, februar 25, 2007

Camoufleret befolkningsudskiftning - er rette betegnelse

Forrykte indvandrer- og asylant-opgørelser
forblinder offentligheden

Et illustrerende eksempel fra 1 ud af 234 nationer på jorden, hvoraf mange er repræsenteret i Danmark:

Antallet af indvandrere og asylanter i Danmark fra Somalia skulle efter de officielle opgørelser være faldet med 37% siden 2001.
Dokumentation til sidst under linket: http://danmark.wordpress.com/2007/02/13/antal-immigranter-i-danmark-steg-28-pct-i-2006/

Konkret eksempel på vildledningen i pressen:
citat fra http://www.lilliput-information.com/vild.html

”9. august 2005 kunne det læses i Jyllands-Posten, at antallet af udenlandske statsborgere i 2. kvartal 2005 skulle være faldet med 315, mestendels fordi nogle amerikanere havde valgt at rejse hjem (200), og fordi somaliere angiveligt var begyndt at rejse hjem også. 168 færre somalier i landet. Det hele som følge af noget igangsat af regeringen. Hvad siger læseren så? Der var såmænd kommentarer hertil fra Jesper Langballe i Regeringens støtteparti.”
Det rene nonsense.

Antallet af somaliske indvandrere er tværtimod steget med 25-30% siden 2001 – og meget mere til, hvis vi tager det hele med. Dokumentation under førstnævnte link.

Befolkningssammensætningen påvirkes selvsagt ikke af, at Folketinget sender et brev til en gruppe, der har betalt kr. 1000 pr. næse for at opnå dansk statsborgerskab.
Var 8.298 danske statsborgerskaber ikke blevet tildelt somaliere i perioden 2001-2006, ville antallet af immigranter fra Somalia pr. den 1. januar 2007 have været 8.298 større plus de børn de har født efter tildelingen minus de døde. Tilsvarende ville de 10.287 tildelte statsborgerskaber til somaliere i perioden 1979-2006 have givet 10.287 flere somaliere plus de børn, som de er bragt til verden efter naturalisationerne minus de døde.

Illustration af tryllekunsten:
Forvandlingskvadratet: http://www.lilliput-information.com/forvandling/index.html

Siden 2001 er 35 pct. af samtlige tildelte danske statsborgerskaber siden 1979 blevet tildelt, så de camouflerer indstrømningen, der naturligvis fortsætter i højere tempo for andet år i træk under den flertalssikrede regering. Dokumentation i første anførte link.

I 2006 steg antallet af indstrømmede immigranter med 28%. Antallet af indstrømmede fremmede steg med 14%.
Dokumentation: http://danmark.wordpress.com/2007/02/13/antal-immigranter-i-danmark-steg-28-pct-i-2006/

Tilstrømningshastigheden er i øvrigt blevet forøget to år i træk.
Dokumentation:
http://danmark.wordpress.com/2006/05/25/indvandringen-tiltog-i-2005/

Man kan sige: Såfremt procentandelen af terrorister blandt de fremmede er den samme, er sandsynligheden for et terror-angreb i Danmark alt andet lige blevet forøget med 14 pct. i 2006. Og det skyldes landets magthavere – de synlige og de usynlige.

Halvdelen af en fødselsårgang i Danmark var fremmede i 2006.
Dokumentation: http://danmark.wordpress.com/2007/02/20/af-alle-fodsler-i-dk-foder-fremmede-lidt-under-eller-lidt-over-halvdelen

Danskerne bliver med matematisk sikkerhed i mindretal i Danmark senest mellem år 2034 og 2043, hvis det fortsætter som nu.
Dokumentation:
http://danmark.wordpress.com/2006/06/20/prognose-pa-korrigeret-befolkningsgrundlag/

De officielle opgørelser/prognoser viser selvfølgelig noget ganske andet – men stadigt vekslende, og ganske modstridende, om vi læser det rapporterede fra DREAM-gruppen i Finansministeriet, fra Københavns Universitet eller fra Velfærdskommissionen. Men det hele er løgn og fordrejninger, præcis som de officielle opgørelser år for år bygger på løgn og fordrejninger.

Dokumentation:
Tilbage til fremtiden: http://danmark.wordpress.com/2006/11/30/lige-knap-16-pct-allerede-2080-er-lang-tid-efter-magtovertagelsen/

Ren Knold og Tot: http://danmark.wordpress.com/2006/12/06/ren-knold-og-tot/

”Snebold-effekten” fører til, at indstrømningshastigheden via familiesammenføringer accelereres endnu mere op i sidste fase, så vi kan regne med majoriteten skifter nogle år før de ovenfor angivne årstal, men vel at mærke efter landets nuværende herskere har forladt scenen endeligt.

68-generationen ønskede denne fremtid for deres børn, og alle, der valgtes ind i det danske Folketing, sikrede man sig ovenfra parerede ordre. De sidste i den flertalssikrede regering med den forudsete camouflage (se det indsatte billede) som stærkeste våben over for vælgerne, indtil det blev for sent at vende skuden.

De indvalgte agerede tilmed, som om de gjorde en forskel. Det gjorde de ikke!

Derfor skete det. Indtil 1995 kunne katastrofen have været afværget uden krig.


Sonia


Fornøjeligt supplement for den, der har fulgt behandlingen af disse spørgsmål:
http://danmark.wordpress.com/2006/08/07/forvandling-eller-andet-trylleri-skal-der-til/
Antals-korrektionerne i kort opklarende version:
http://danmark.wordpress.com/2007/02/21/antalsregnskabet-i-kort-opklarende-version/
Ussel kampagne mod det danske folk:
http://danmark.wordpress.com/2006/07/23/ussel-kampagne-mod-det-danske-folk/


"if your heart is filled use your brain"

0 Comments:

Send en kommentar

Links to this post:

Opret et link

<< Home