Politisk ukorrekt information om Danmark

Officielle oplysninger om Danmark er politisk korrekte. Det vil sige de er kun sande, når vi ser dem gennem de politisk korrekte briller. Sandhed mener vi bl.a. er det modsatte af løgn. Derfor er vi politisk ukorrekte.

onsdag, august 27, 2008

Hvorfor er her mange flere end de informerer os om

Hvorfor er her mange flere end de

informerer os om?Når du ser, at der i Danmark var 347.250 ikke-vestlige pr. 1. Juli 2008, jf. http://www.dst.dk/Statistik/Nyt/Emneopdelt.aspx?psi=565 er dette ingenlunde det korrekte antal ikke-vestlige med fast ophold i Danmark.

Til de 347.250 skal med vor opdeling lægges en hel del fra Østeuropa. Vi har valgt fremmede: fra lande uden for Vesteuropa, Nordamerika, Israel, Australien, New Zealand. Vi kan ikke ret sikkert angive, hvor mange af disse immigranter, der er muslimer. Vi kan se, at omkring 90 pct. af de, der opnår dansk statsborgerskab, optræder med et muslimsk klingende navn - her er heller ingen absolut sikkerhed. Og vi kan se, at omkring 75 pct. af de indvandrende stammer fra muslimsk domineret land/område.


"Vi kan altså ikke få alle musikstykker ud af klaveret eller få alt på scenen, så det kan ses - vi arbejder trods alt uden at scenetæppet er trukket fra" (det skal være registreret og offentliggjort) - men det betyder ikke, at vi ikke kan korrigere det offentligjorte til noget meget mere realistisk.
Vi kan ikke sige, hvor mange fødte og døde fordelt på danskere og fremmede, det f.eks. er blevet til i perioden 1983-2008. Vi kan sige, at der har været ca. 33% for få fødsler til, at den danske befolkning har kunnet holde sig stabil, fordi antal fødte børn blandt danske kvinder var 1,377 i 1983 og der skal mere end 2 børn til pr. kvinde i gennemsnit for at holde en stabil befolkning. Fertiliteten forudsætter vi bestemt af kulturen og mere drastiske indslag som fri abort, højere alder for de førstegangsfødende, p-piller og kvindernes erhvervsfrekvens. Disse ting forudsætter vi har været uændrede i perioden 1983-2008.


Når indvandringens acceleration skjules - 9,6% flere ind i 2005, 14,1% flere ind i 2006 og 19,3% flere ind i 2007 end året umiddelbart før, jf. kolofonen til højre - og kan skjules bevidst af de ledende, skyldes det, at vort befolkningssystem er blevet ødelagt med de uvidenskabelige begreber 'indvandrere' og 'efterkommere' indført i 1991 - det kan der ikke kort redegøres for, men det er altsammen gennegået i alle deltaljer på http://Danmark.wordpress.com eller på www.lilliput-information.com, hvor alt kan hentes via søgemaskinerne.


Vi er henvist til at bruge statsborgerskabsopgørelsen, som fortsat offentliggøres. Den skal bruges som en statusopgørelse hvert år 1. Januar fra DS: Hvor mange er her af hver nationalitet.... men derefter skal der tillægges det antal, der i det forløbne år har opnået dansk statsborgerskab. Forskellen fra status året før udført på samme måde, viser så tilvæksten.


Hver årsopgørelse skal således korrigeres for de tildelte statsborgerskaber - og det har vi gjort i vel 16 år nu -, ellers kan det gå, som det er sket i adskillige år siden 2001, at når det tildelte antal statsborgerskaber overstiger indstrømningen udefra, så ser det ud som de rejser hjem...selvom de vælter ind i landet.


Tallet 347.259 jf. ovenfor skal altså tillægges de antallet af naturaliserede i de enkelte, efter hvor lang tid de har opholdt sig her. Derudover skal de naturliseredes børn efter tildelingen af statsborgerskabet tillægges. Resultatet giver mindst 750.000 i 2008, altså mere end det dobbelte antallet 347.250.


Smart kamouflage!


Ebbe Vig forudsagde, at netop denne kamouflagemetode ville blive taget i brug. Han forudsagde dette i december 1989: http://lilliput-information.com/frdk02.htm. Vi har følgende lille skitse, der illustrere problemet med naturalisationer, der umærkeligt forvandler befolkningen, når vi forsøger at genfinde den på papirerne fra Danmarks Statistik: http://www.lilliput-information.com/forvandling/index.html. Den samme korrektion skal til for at prognostisere. De officielle prognoser regner alle senere generationer af indvandrernes børn end den første til gruppen af danskere. På den måde bliver der færre og færre fremmede i DK, efterhånden som der kommer flere og flere ind i landet og tiden går, og de vil efterhånden alle tilhører senere generationer end den første efter de oprindelige indvandrere.


Dette er årsagen til, at 347.259 ikke-vestlige pr. 1. juli 2008 bliver til 330.700 ikke-vestlige i år 2040.
Den accepterer vi ikke. Når den nødvendige korrektion foretages år for år siden 1979, og vi netop husker, at de naturaliserede også får børn, efter de har opnået statsborgerskabet, så kan vi cirka-korrigere det officielle antal på det sikrest mulige grundlag. Vi er og har været yderst forsigtige, og holder os naturligvis til sandheden: Denne korrektion er sket pr. 1. januar 2006 på: http://www.lilliput-information.com/kantranspo.html


Det samlede fremtidsperspektiv for Danmark, som vi har kendt det, er forholdsvis kort: Den ærlige befolkningsprognose er fra 2001, og den skal ikke korrigeres endnu.
…………………………..
Det korteste formulering om styret vi lever under: Gør som jeg siger, men gør ikke som jeg gør.


Sonia


"if your heart is filled use your brain"

0 Comments:

Send en kommentar

Links to this post:

Opret et link

<< Home