Politisk ukorrekt information om Danmark

Officielle oplysninger om Danmark er politisk korrekte. Det vil sige de er kun sande, når vi ser dem gennem de politisk korrekte briller. Sandhed mener vi bl.a. er det modsatte af løgn. Derfor er vi politisk ukorrekte.

mandag, marts 31, 2008

Vold og Trusler mod Lærere - Integrationen og Reformpædagogikken er Ideologiske Fejlskud

www.berlingske.dk:

Vold og trusler er noget hver anden
lærer har oplevet i københavnske
skoler. Volden er steget med 57 pct.
på to år i skolerne.


——————-

Volden steg i Danmark generelt fra 3.716 til 4.600 tilfælde på ét år (23,8 pct.) jvf: http://danmark.wordpress.com/2007/06/14/kriminaliteten-er-voldsomt-stigende-ikke-mindst-voldskriminaliteten/ 23,8 pct. pr. år svarer cirka til 57 pct. på to år.

Vold mod offentlig myndighed f.eks. steg i antal fra 705 til 873 på ét år (23,8%), i de første tre måneder fra 2006 til 2007. Dette svarer cirka til udviklingen over de to år i skolerne.

Vi er nødt til at supplere med indvandringsspørgsmålet - når vi ikke må få det oplyst i mainstream-medierne, fordi der ikke er trykkefrihed og ytringsfrihed -, når vi ved at 82 pct. af kriminaliteten blandt unge under 18 år i København udførtes af indvandrere og efterkommere i 2004. Vi har absolut ingen grund til at formode, at andelen er faldet i andet end en forfalsket statistik.

Når østtilstrømningen fra især Polen og Baltikum fraregnes er der i 2007 tale om en stigning i tilstrømningshastighe-den fra 11.086 til 13.225 eller en hastighedsstigning på 19,3 pct. efter tilstrømningen fra ikke-vestlige områder også steg i 2006 såvel som i 2005.

Nu begynder nye segmenter at forstå baggrunden, hvis vi måske lige supplerer med indvandringen af ikke-vestlige i den kritiske periode. Desværre har medierne mundkurv på i dette spørgsmål, der er direkte koblet til den egentlige problemstilling.
Ikke-vestliges antal er blevet 10-doblet siden 1985 i Danmark.

I 2oo5 var her:
219 manddrab og forsøg på manddrab. 5 gange flere manddrab og forsøg på manddrab over 20 årsperioden 1985 til 2005, medens danskernes antal gik tilbage.
http://www.information.dk/155715 : “Da reformpædagogikken blev for meget af det gode”

[…]

“…Den første fase handler om det første og radikale brud med den disciplinerende pædagogik. Det sker i 1950′erne, hvor skolens opgave bliver at fremme mulighederne for at børn kan vokse op som harmoniske, lykkelige og gode mennesker. Det er ikke eleven og kundskaber, som er i centrum, nej det er barnet som et selvstændigt og lykkeligt menneskebarn, som ligger pædagogikken på sinde…”
———————
På denne baggrund skulle det ikke være så vanskeligt at få øje på løsningsrummet:
Vend indvandringen til udvandring, og stands den totalt fejlslagne reformpædagogik. Der er ikke brug for nye ideer eller påhit til den ideologiske vogn; der er udelukkende behov for at gøre brug af allerede indhøstede erfaringer.

Ringen er sluttet

Den Gode Stat, Det Nye Menneske

"if your heart is filled use your brain"

0 Comments:

Send en kommentar

Links to this post:

Opret et link

<< Home