Politisk ukorrekt information om Danmark

Officielle oplysninger om Danmark er politisk korrekte. Det vil sige de er kun sande, når vi ser dem gennem de politisk korrekte briller. Sandhed mener vi bl.a. er det modsatte af løgn. Derfor er vi politisk ukorrekte.

onsdag, november 21, 2007

Et idelologisk juleeventyr

Et juleeventyr

- genbrug tilladt blandt præstevikarer


[derfor afsendt i forholdsvis god tid]

De, der er udset til at komme hen i nærheden af sandheden, er gemt godt af vejen i regeringens tænketanke og kommissioner. Og de der kommer nærmere skal helt væk.

Velfærdskommissionen tegnede billedet tydeligt til offentligheden den 1. december 2005 i Børsen. Året efter den 25. november kom Rockwoolfonden til det samme resultat, efter
Velfærdskommissionen endog sammen Dansk Arbejdsgiverforening den 12. november havde talt om "en katastrofe" på TV-Nyhederne. De to førstnævnte er regeringens tænketanke. Men de talte tilsyneladende for døve øre, når vi lytter til politikerne.

Det er som om politikerne er kørt helt af sporet: Gruppen indvandrere fra ikke-vestlige lande modtager som helhed dobbelt så meget i kontantudbetalinger og service regnet i penge, som samme gruppe som helhed indbetaler i skatter og afgifter i vort skattefinansierede velfærdssystem. Vi kan også sige, at i gennemsnit belaster ikke-vestlige indvandrere den offentlige sektor, der må hente sin købekraft fra virksomhederne og hos de øvrige skatteydere, dobbelt så meget i sammenligning med, hvad de bidrager til samme i gennemsnit. Eller udtrykt på en tredje måde: Indvandrerne fra ikke-vestlige lande er 3,3 gange så dyre i forhold til den offentlige sektor i sammenligning med danskerne i følge Børsens referat af Velfærdkommissionen rapport fra samme år 1. december 2005. Vi har kontrolleret rapporten. Det er sandt.

Sådan har det kørt og udviklet sig yderligere med flere og flere siden 1984, der var året efter den famøse udlændingelov af 1983 vedtoges, den som blotlagde landet med adgang til frit ophold inden for grænsen, medens de fremmedes sager behandledes med anke på anke og med omvendt bevisbyrde samt jurisdiktionen (d.v.s retten virkefelt) udstrakt til den ganske jordklode. Det har vist sig, at de kommende generationer af fremmede, der fødes her i landet, endog er mere belastende 1) , mere kriminelle og føder flere børn end deres forældre. Regeringen havde endelig fået absolut flertal sammen med støttepartiet; men intet er sket siden 2001 udover at yngre nygifte lige skal over Sverige for at trænge sig ind via Schengen-aftalen, der har åbnet grænserne, og der kommer intet til at ske.

EU bestemte allerede i Nice-traktaten (med Schengen som centralt element), som Poul Nyrup Rasmussen underskrev den 27. februar 2001 med ikraftræden 21. marts samme år, at indvandringen til EU skulle være fri. Med EU’s roadmap-system, der binder kommende beslutningstagere i en ny regering (og ganske i strid med den danske grundlov) blev toget sat på skinner i 2001.

EU topmøde den 15. december 2006: Ideer og planer (efter the roadmap) skal blive til virkelighed var konklusionen på EU-topmødet om indvandring i december 2006. Meget tyder på, at det ikke lader sig gøre at omdanne indvandrings-projekt-ideologien til virkelighed, som vi skal se kendsgerninger om i denne korte gennemgang. Et Polen med 38,5 mill. indbyggere og med halvdelen af arbejdsstyrken sendt i ledighed er bare lidt af det. At en del EU-lande forhindrede dem adgang til de nationale arbejdsmarkeder førte til, at 750.000 tog til England og Irland i 2004. I maj måned 2004, hvor 8 centraleuropæiske lande blev medlemmer af EU, meddelte den engelske regering muntert, at dette ville føre til, at 13.000 arbejdere ville ankomme hvert år fra de nye medlemslande. Det blev 25 gange flere. Offentlighedens opfattelse var helt klart og ikke overraskende, at regeringen ikke kunne håndtere indvandringen. Det tager Eliten ikke notits af.

'De såkaldt borgerlige' havde chancen 1984-1991 og 2001-2007. De 'såkaldt borgerlige' forspildte chancen begge gange. I 1980-erne gav den borgerlige mindretalsregering de radikale skylden. Det viste sig, at V, K og O endda med flertal og uden de radikale ikke kom længere, fordi de ikke skulle komme længere. Liberalen og Internationalen i skøn forening. Og er ansøgerne endelig afvist bliver de her nu med myndighedernes billigelse og kan arbejde og opholde sig, hvor de vil. Dermed er Danmark ikke længere at betragte som en retsstat.

Om nationalstaten Danmark opløses afgøres ikke ved et folketingsvalg.
Indtrængernes rettigheder er således udvidet med retten til som ansøger og endog som afvist ansøger at slå sig ned i vore boliger og arbejde her i landet. Sådan vil EU, FN herunder Verdensbanken have det, og så parerer alle de danske politikere ordre, fordi de er marionetter. Dette har selvfølgelig som konsekvens, at Danmark hurtigere overtages endeligt af de fremmede, og indtil dette er sket mellem 2038 og 2043 (som det forløber netop nu), skal vi se kriminaliteten stige mere og mere år for år, nøjagtig som det også er sket de senere år med den større nytilstrømning år for år.

Det betyder, at de etniske danskere løbende skal se deres frihedsrettigheder gradvist indskrænket mere og mere p.g.a af den øgede ustabilitet og terroren, som indvandringen bringer med sig. Et egentlig terror-angreb, som det er blevet stillet i udsigt flere gange af terrorister i udlandet og nu også af herboende agent in spe for efterretningstjenesten, vil i en kortere periode kunne få danskerne på andre tanker. Derefter dæmper medierne dem ned igen. Danskerne har nemlig valgt at tro på TV.

Toppen og dens tro tjenere i medierne har også valgt: Den danske befolkning skal udskiftes; man ønsker nye undersåtter, medens den Euro-forbrugende Elite mener sig sikret via arrangementet med Euro i olie. Ideen kaldes Eurabia og mere tilforladeligt Barcelona-Processen i det halvt åbne.

Da nu landets bedste hoveder allerede fra begyndelsen advarede om, hvad resultatet ville blive, kunne man forestille sig, at de nu trods alt ville komme til besindelse. Men nej, Liberalister og Internationalister er forblændet af deres respektive ideologier, vil nogen hævde – nej, de er forblændet af IDEOLOGI. Det er ren illusion at forestille sig nogen form for besindelse; så skulle de værste ideologer konvertere til realiteternes verden, men deres liv står og falder med ideologien. Så glem det.

Vælgerne lod sig simpelthen snyde af politikernes og mediernes løgne mindst to gange. Derfor skal vi regne med, at indstrømningen af den nye muslimske befolkning til erstatning af danskerne kommer til at ske en hel del hurtigere, efter tilstrømningshastigheden også er blevet øget ganske betydeligt de sidste to år. I 2006 en tilstrømningshastighed af ikke-vestlige, der blev 14 pct. større i forhold til i 2005, hvor tilstrømningshastigheden også steg i forhold til året før. Landsforræderiet er så bastant, og situationen så bekvem for de værste, at udviklingen får lov at forløbe ad tankens vildveje og direkte mod danskernes totale udslettelse.

Lykkelandets Ligevægts-Ligning:
Ny-tilstrømningen af ikke-vestlige plus tilvæksten i øvrigt i antallet af andre ikke-vestlige via fødsler = antallet af naturalisations- eller forvandlingsbreve til samme kategori = antallet af flygtede etniske danskere det samme år. Supplerende pædagogisk tegning: http://danmark.wordpress.com/2006/05/30/71/

Efter "Lykkelandets Ligevægts-Real" sker udskiftningen af landets retmæssige borgere som planlagt, stille og roligt, ja, umærkeligt. Det koster selvfølgelig enorme summer og dyrekøbt efterfølgende stilstand, som nu både Rockwool Fonden og tidligere Velfærdskommissionen begge har beregnet er resultatet, vel også for at dække sig lidt ind som organer i statens tjeneste.

”Men tænk nu på, hvor godt landet bliver, når befolkningen er helt udskiftet med ikke-vestlige - arbejdskraftens fri bevægelighed og plads til alle, haleluja!"

Der var selvfølgelig meget støj på signalerne undervejs, og virksomhederne fik ikke den arbejdskraft, de hævdede de savnede, for den sidder i den offentlige sektor og forbruger, eller også er den udstødt af a-kasserne og end ikke værdig til en korrekt officiel optælling. Måske findes den i Pakistan eller Uganda. Måske vil Uganda sågar være medlem af unionen.

Danskerne, der blev her, duede ellers ikke til noget (og så var der det unævnelige med fagforeningstarifferne, skatterne og organerne, der faktisk har ædt sig meget ind på endog ejerskabet rundtom), og så er der de offentlige embedsmænd, der styrer tilstrømningen af nye fremmede klienter ind i landet sammen med frelserindustrien i Internationalen. Andre offentlige og private, men offentligt finansierede behandlere skal øve deres ideologiske kunster på de nytilkomne, de lever af og begrunder deres virke med indvandringen til det bliver rigtig godt; når ideologiens endemål er nået og al modstand er ophørt eller fjernet.Se, det er et rigtigt eventyr, og hvis de ikke er døde, så er der her endnu.

Strategiske udviklingslinier 2008-2020

J. E. Vig, 21. november 2007
http://www.lilliput-information.com/
http://informationomdanmark.blogspot.com/


"if your heart is filled use your brain"

0 Comments:

Send en kommentar

Links to this post:

Opret et link

<< Home