Politisk ukorrekt information om Danmark

Officielle oplysninger om Danmark er politisk korrekte. Det vil sige de er kun sande, når vi ser dem gennem de politisk korrekte briller. Sandhed mener vi bl.a. er det modsatte af løgn. Derfor er vi politisk ukorrekte.

fredag, august 29, 2008

Kioskbasker: HEMMELIGHOLDT ALTERNATIV BEFOLKNINGSPROGNOSE, SOM DU IKKE SKAL KENDE

Det skulle du ikke vide : Alternative 

opgørelser uden adgang for 

offentligheden:


Det Morgenavisen Jyllands-Posten skrev 30. maj 2004 på: http://jp.dk/arkiv/?id=361742 hænger fint sammen med det den skrev den 22. august 2008, og det er nemt at tolke:

Årsagen til, at 347.259 ikke-vestlige pr. 1. juli 2008 med fortsat indvandring bliver til 330.700 ikke-vestlige i år 2040 i den officielle befolkningsprognose er ganske enkelt, at indvandrerne og deres børn kaldes danskere, og en hel del østlige kaldes vestlige, både blandt de 347.259 og endnu flere og til stadighed flere og flere i prognosepunkterne, f.eks. i år 2040 med 330.700 ikke-vestlige.

Nu speedes tilstrømningen yderligere op, så landet overtages en del hurtigere. Det er derfor, at indvandrerne hurtigere skal forvandles til danskere.

Med den nylige ”geniale opdagelse”, ”at de ikke-vestlige nu pludselig ses på papiret at få meget færre børn” – ”de fødes jo simpelthen af danskere” -, end hidtil antaget, skal de 330.700 i 2040 endog reduceres yderligere, kan vi læse i Morgenavisen Jyllands-Posten den 22. august.

Den tragikomiske farce nået klimaks:


Jo flere der kommer ind, desto færre er her.

.........................................................................................

”Samme Morgenavisen Jyllands-Posten oplyste kort i 2004 – jf. linket ovenfor –, at der findes en anden prognose, om end fagfolkene bag den ikke ynder at få den frem i offentligheden.

Denne prognose er bestilt af Integrationsministeriets Tænketank for bedre integration hos ’det uafhængige’ analyseinstitut DREAM under bl.a. Finansministeriet og Erhvervsministeriet.”

Denne prognose går ud fra, at 3. Generationsindvandrere altså efterkommere af efterkommere eller de oprindelige indvandreres børnebørn vedbliver at have betegnelsen efterkommere – ikke betegnelsen danskere.

Vel at mærke, havde man heller ikke i denne alternative prognose taget højde for, at netop adskillige 3-generations-indvandrere indtil 2004 allerede var blevet lagt i kategorien ’danskere’ og ikke i kategorien ‘efterkommere’ i tælleapparatet. Begreberne ’indvandrere’ og ’efterkommere’ indførtes først i 1991. Man korrigerer således kun for fejlene fremover, ikke bagud.

En alternativ prognose, som end ikke medtager andet end cirka halvdelen af delpopulationen i udgangspunktet, var alligevel for meget for fagfolkene, og afgjort ikke noget de ”ynder at få frem i offentligheden”, meldte Morgenavisen Jyllands-Posten den 30. maj 2004. Den var efter det vi læste i Morgenavisen Jyllands-Posten til intern brug i ‘organerne’, hvis ansvarlige tilsyneladende godt ved, at den er helt gal fat med tællebegreberne ’indvandrere’ og ’efterkommere’, der som nævnte indfødtes til erstatning for statsborgerskabsbegrebet i 1991. Der har tilmed været en demografisk professor Hans Oluf Hansen, der utvetydigt hævdede den 20. august 2005 i Berlingske Tidende, at den nuværende befolkningsmodel, som antallene opgøres efter, ikke kan bruges til at beskrive hverken den nutidige eller den fremtidige befolkningssituation i Danmark med; ganske vist med 14 års forsinkelse.

Men korrektionen bagud i tid af status forud for projektionen/udviklingen er altså end ikke foretaget i den alternative prognose, hvis resultater vi absolut ikke må få kendskab til.

’Løgn over løgn’, kan farcens titel kun være.


……………………………………………………………………..

Og nu til sandheden:

En egentlig retvisende korrektion af den officielle befolkningsopgørelse og ditto prognose er kun foretaget af Information om Danmark på: http://www.lilliput-information.com/kantranspo.html (korrektion tilbage til 1979, som kilderne gav os mulighed for) og med en ærlig prognose med følgende resultat:  1. Der er mindst 750.000 ikke-vestlige Danmark i 2008 (694.088 plus nettoindvandringen i 2006, 2007 og 2008 plus levendefødte minus døde)

  2. Danskerne bliver med matematisk sikkerhed i mindretal i Danmark senest mellem år 2034 og 2043, hvis det fortsætter som nu.

Hjælpefiler:


HVORFOR ER HER MANGE FLERE END DE INFORMERER OS OM


Kvadraterne med røde og hvide boller illustrerer bedraget


Øvrig dokumentation og supplement:


Den ærlige prognose i grafik og tabeller:

IoD’s befolkningsprognose 2003 i tabeller og grafik


Kamoufleret befolkning:

http://danmark.wordpress.com/2007/02/25/camoufleret-befolkningsudskiftning/


Skidt når bladene taler over sig:

http://danmark.wordpress.com/2007/06/19/det-er-skidt-naar-bladene-taler-over-sig/


Det er karakteristisk, at i intet vestligt land foretages en korrekt officiel opgørelse af befolkningen fordelt på individernes oprindelse, og i intet vestligt land fortæller befolkningsprognoserne andet end:


Jo flere der kommer ind, desto færre er der…og stambefolkningerne er tilmed lige glade.


Tommelfingerregel i disse år: Ethvert officielt immigrantantal i en nation skal cirka fordobles for, at du får de naturaliserede og deres børn inkluderet i antallet.


Når vi ikke kan kvantificere problemstillingen, kan vi ikke tage reel stilling. Dette sker naturligvis på kold beregning.

…………………………………………………………..

Bertold Brecht (figuren ’Herbert Schmidt’ i ’Matador’) var meget optaget af Trozkys revolutionsmodel, som i dag praktiseres i den vestlige verden.

Bertold Brecht udtaler bl.a.:

When ideology and reality does not match

“…Would it not be easier
In that case for the government
To dissolve the people
And elect another?”


(Bertold Brecht)


J. E. Vig, cand. oecon., 30. august 2008


The character of the time we live in: Do what I say, but don’t do what I do

"if your heart is filled use your brain"

0 Comments:

Send en kommentar

Links to this post:

Opret et link

<< Home