Politisk ukorrekt information om Danmark

Officielle oplysninger om Danmark er politisk korrekte. Det vil sige de er kun sande, når vi ser dem gennem de politisk korrekte briller. Sandhed mener vi bl.a. er det modsatte af løgn. Derfor er vi politisk ukorrekte.

fredag, marts 31, 2006

Farvel til ideologierne - ellers sammenbrud

Farvel til ideologierne – ellers sammenbrud
[isme + isme = isme] og [3*isme – isme = isme]


Startende med :
http://nytdanmark.blogspot.com/2006/03/fra-ideologi-til-realisme.html

Indvandringen til Vesteuropa bygger langt hen ad vejen på ideologier, bl.a. den ideologi eller verdensanskuelse: at ved at flytte de mange fattige og undertrykte i Tredjeverdenen til Vesten, så løses problemerne på verdensplan. At talstørrelserne og børnefødslerne beretter noget ganske andet, trænger ikke ind hos en ideolog, simpelthen fordi det er realisme. Mange virksomheder var også stærkt interesserede i at få billigere arbejdskraft ind for at trykke lønningerne, der gennemtvunget af stærke fagforeninger og inflations- og skattehungrende politikere til et mere tåleligt niveau. Denne virksomhedsinteresse var nu ingen ideologi, selvom den liberalistiske tankegang, vel snarere har været skyld i meget i en anden sektor.

Det viste sig imidlertid, at fortrinsvis indvandrere uden de fornødne kvalifikationer tog turen til Vesteuropa fra Sydasien og Afrika. Javel, nogle klarede sig, men de fleste kom ind og trak ekstra på velfærden. Velfærdskommissionen har i maj-rapporten fra 2005 vist, at indvandrerne trækker tre gange mere på den offentlige sektor i forhold til deres andel end danskerne [Velfærdskommissionen refereret i Børsen den 1. december 2005]. At aldersfordeling og andet spiller ind er uden den store relevans for problemstillingen. Det er påvist også af det offentlige selv i Danmark, at meget af det, som man forventede sig af projektet bestemt ikke er blevet indfriet, refereret på : http://www.lilliput-information.com/seks.html

Indvandrere hæver 40 pct. af bistandshjælpen, hævdede den tidligere socialministeren Henriette Kjær. 1. maj 2005 citeres på http://www.filtrat.dk/ Århus Kommune: - ”58 % af indvandrere på bistandshjælp m. m. er uegnede til arbejde - politikere er rystede”.

Den liberale fløj kan ikke afvise, at forestillingen om arbejdskraftens frie bevægelighed, der vel først så dagens lys i EF/EU-regi, var et ideologisk fejlskud, der må rettes op efter, hvis det kan lade sig gøre. Det var nemt at nå til enighed om med de øvrige ideologiske medlemmer af familien. Internationalen havde altid sunget sangen om, at folk kunne slå sig ned, hvor de ville, for så ville vi få Jerico-basunerne at høre.

Men som altid, fejl i de ideologiske hjemmeopgaver. Efter østblokkens sammenbrud burde det være tydeligt for enhver, hvad ideologi – enhver ideologi fører til - vi havde glemt dumhedens og ondskabens grænseløshed. Men nej, "nu blev de mange sagsbehandlere sandelig beskæftiget og en hel såkaldt flygtningeindustri skød op". "Og det gav skattebetalinger til dem, der havde opfundet velfærdssystemet og bevogtede dets fortsat ubekymrede virke".
I perioden 1960-2001: At betale i skat: Dobbelt så meget plus 63,7 pct. af produktionsforøgelsen i perioden, samtidig med at statsgælden voksede 9,7 gange i faste priser [dokumentation: http://www.lilliput-information.com/velg.html ]

På trods af dette faktum lød sangen, at indvandringen altså skabte beskæftigelse, og det var, hvad der var brug for. Sidst er sangen ændret til, at vi mangler arbejdskraften – derfor må vi nu have nogle flere, mange gange flere. Skulle det så være velkvalificerede denne gang, er spørgsmålet: Hvor skulle de komme fra?? Det var ikke beskæftigelse for enhver pris, der var brug for.

Det var igen eksportindtægter til at betale vort meget dyre velfærdssystem med. Det var hvad vi manglede.

Allerede fra 1968 var der hvert år et fødselsunderskud blandt danskerne. Og det går jo ikke i længden, når vi har et system, hvis betalinger er indrettet sådan, at de cirka skulle udlignes mellem borgerne over levetiden. Nu kommer den store ældreandel som følge af fødselsunderskuddet, og den kommer samtidig med, at arbejdsstyrken – andelen i de arbejdsdygtige aldre, der tilbyder deres arbejdskraft - falder. Oveni har vi globaliserings-spørgsmålet, der er rent faktisk er blevet gjort til en større hurdel af netop disse mange ideologiske fejltrin.

Vi er ikke fortabte, men det uhyre vanskeligt og ikke mindst kræver det politisk mod af politikerne. Det sidste vil muligvis være det, som det kommer til at skorte på.
....
Omlægninger der virker
Uddannelse
Realisme-tænkning

Joern E. Vig, cand oecon.


"if your heart is filled use your brain"

0 Comments:

Send en kommentar

Links to this post:

Opret et link

<< Home